ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் அதிமுகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை – கடம்பூர் ராஜூ Live

  • உண்மைதான்
    74% 49 / 66
  • பாதிப்பு வரும்
    25% 17 / 66