தமிழகத்தில் ஒமிக்ரான் பரவலை கட்டுப்படுத்த இரவுநேர ஊரடங்கு தேவையா? Live

  • ஆம்
    14% 1 / 7
  • கட்டாயம் தேவை
    14% 1 / 7
  • வேண்டாம்
    71% 5 / 7