வடகொரிய அதிபர் பற்றிய வதந்திகள்? Live

  • உண்மை
    13% 2 / 15
  • பொய்
    86% 13 / 15