சசிகலாவின் வருகையால் அதிமுகவிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா? Live

  • ஆம்
    56% 17 / 30
  • இல்லை
    16% 5 / 30
  • பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்
    26% 8 / 30