‘கட்சி தொடங்கவில்லை’ – ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பு Live

  • நல்ல முடிவு
    100% 9 / 9
  • ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம்
    0% 0 / 9
  • அவசரப்பட்டிருக்கக் கூடாது
    0% 0 / 9