ஆக்சிஜன் உற்பத்திக்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க தமிழக அரசு அனுமதி Live

  • நல்ல முடிவுதான்
    25% 1 / 4
  • அனுமதிக்கக்கூடாது
    50% 2 / 4
  • வேறு வழியில்லை
    25% 1 / 4