அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் அணியினரை சேர்க்கக்கூடாது – மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தல் Live

  • சரி தான்
    0% 0 / 0
  • தவறு
    0% 0 / 0
  • எல்லோரும் ஒன்னு சேரணும்
    0% 0 / 0